Vervolg-studies

Na het afronden van de Reading-opleiding kun je verder studeren. We bieden meerdere verdiepende opleidingen.

Bekijk de Agenda voor alle actuele mogelijkheden.

Graduate-opleiding

Na de Reading-opleiding kun je verdergaan met de Graduate-opleiding. In deze opleiding verdiep je de ervaring die je in de Reading-opleiding hebt opgedaan. De opleiding geeft je zo een kans meer eigendom te krijgen over wie je wezenlijk bent en over je leven als mens. De Graduate-opleiding duurt één jaar. Je hebt elke maandagavond les. Daarnaast train je minimaal 1 keer per 2 weken je readingvaardigheden op dinsdagmiddag, woensdagavond of donderdagavond. Je kunt praktijkervaring opdoen tijdens open huizen en assisteren bij de Basis-opleiding, Healing-opleiding en workshops die je eerder hebt gevolgd.

Tijdens de Graduate-opleiding train je het geven van Readings waarin specifieke vragen centraal staan. Thema’s die in de lessen aan de orde komen zijn onder meer: het astraal lichaam, karma en contracten. Ook verdiep je je healingvaardigheden.

De opleiding duurt 4 periodes. Daarna ontvang je een certificaat.

Een startdatum voor de nieuwe groep volgt.

+ Informatie

Vrouwen-studies

Vrouwen kunnen na de Reading-opleiding of de Graduate-opleiding de Vrouwen-studies volgen. In deze studie stel je jezelf als vrouw centraal. Je hebt 1 à 2 vrijdagen in de maand les.

Tijdens de opleiding maak je meer contact met het vrouwelijke weten in jezelf en met de creërende kracht van jou als vrouw. Je onderzoekt of dit weten en deze kracht achter oude patronen is blijven steken. Je leert je eigen ervaringen als vrouw door de tijd heen herkennen en erkennen. Hierdoor krijg je de kans om oude gewoontes en emoties los te laten en maak je ruimte voor jouw manier van vrouw zijn, met jouw doeleinden, vitaliteit, helder weten en plezier.

Tijdens de studie komen thema’s aan bod als:

 • eigen doelen als vrouw
 • man-vrouw-verhaal
 • je relatie tot andere vrouwen
 • vrouw-zijn en spiritualiteit
 • vrouw-zijn en de maatschappij
 • vrouw-zijn en seksualiteit

Na dit jaar ontvang je een certificaat.

Een startdatum voor de nieuwe groep volgt.

+ Informatie

Mannen-studies

Mannen kunnen na de Reading-opleiding of de Graduate-opleiding de Mannen-studies volgen.

Een jaar lang stel je jezelf als man centraal. Eenmaal per maand geef je op maandagavond een Mannenreading, –healing en massage. De overige maandagavonden zijn gereserveerd voor les.

Tijdens de opleiding onderzoek je sociale codes en je eigen oude ervaringen als man. Je laat daardoor oude patronen en emoties los en krijgt een duidelijker beeld van wat jij wilt beleven door man te zijn. Bovendien maak je meer ruimte voor jouw manier van man zijn, met je eigen doeleinden, weten en humor.

Tijdens de studie komen thema’s aan bod als:

 • eigen doelen en vitaliteit als man
 • man-vrouw-verhaal
 • je relatie tot andere mannen
 • man-zijn en maatschappij
 • lichaam en beweging
 • competitie
 • healing en persoonlijke groei

Na dit jaar ontvang je een certificaat.

Een startdatum voor de nieuwe groep volgt.

+ Informatie

Geboorte-Leven-Dood-studies

Na de Graduate-opleiding en bij voorkeur de Mannen- of Vrouwen-studies kun je de Geboorte-Leven-Dood-studies volgen.

In deze studies kijk je vanuit het leven in een lichaam naar het proces van geboren worden, leven en sterven. Deze invalshoek geeft je een kans meer inzicht te krijgen in de essentie van het leven zodat jouw leven en je levendigheid meer kleur krijgt. Ook train je je reading- en healingvaardigheden rond deze thema’s.

Bij het Geboorte-deel van de studies onderzoek je het geboren worden als wezen in een lichaam op aarde. Je kijkt naar jouw wezensdoelen, naar de continuïteit van steeds geboren worden en nieuw leven creëren. De lessen geven je de gelegenheid om meer ruimte te maken voor jouw creërende energie.

In de Leven-Dood-studies kijk je vanuit het leven in een lichaam naar het proces van afscheid nemen en sterven. De ideeën die je daarover hebt spelen bewust of onbewust een rol in de manier waarop je leeft. De lessen geven je de gelegenheid om meer eigendom te nemen over je leven en vrede te sluiten met hoe het leven is.

De Geboorte-Leven-Dood-studies bestaat uit twee delen: de Geboorte-studies (drie periodes) en de Leven-Dood-studies (drie periodes). De eerste 3 maanden is er les op dinsdagavond van 19.00-21.30 uur. Daarna zal er één dinsdagavond in de maand reading-avond zijn, overige dinsdagen zijn lesavonden.

Aan het eind van de Geboorte-Leven-Dood-studies ontvang je een certificaat.

De eerstvolgende mogelijkheid om te starten is januari 2022.

+ Informatie

Post-Graduate-opleiding

Heel lang geleden zwierven de mensen over de aarde. Ze verbonden zich op een natuurlijke manier met de dingen die ze tegenkwamen: een boom, een rivier, bergen, bossen, bloemen, de blauwe lucht, de wolken. ’s Nachts waren er de sterrenhemel, de maan en de aarde onder hun voeten. Zij voelden zich deel van het geheel, vanzelf.

Plekken met speciale eigenschappen werden gevonden en bezocht. Een plek om uit te rusten, kinderen te baren, je kracht te bevorderen, dingen te bewaren, te schuilen, bij te komen.

Veel van deze plekken worden nog steeds bezocht om hun bijzondere eigenschappen. En zijn gemarkeerd door er iets op te bouwen of er een steen neer te zetten.

We bezoeken een reeks van deze plekken en ervaren de energie ervan en het effect dat ze op ons hebben. We richten ons op de oorspronkelijke essentie energie en ervaren de verbondenheid en kracht van alles dat leeft.

De Post-Graduate-opleiding kun je per jaar volgen na de Graduate-opleiding. Het is een doorlopend programma wat zich al 8 jaar ontwikkelt. Je kunt je ieder jaar inschrijven. Elke periode is er les en gaan we op reis.

Nieuwe groep start in januari 2022.

+ Informatie

CLI Agenda

Vol nieuwe avonturen en groeikansen!
Bekijk het aanbod en schrijf je in

Agenda