Skip to main content

Over het CLI

Het Centrum voor Leven en Intuïtie biedt opleidingen intuïtieve ontwikkeling. Intuïtie is innerlijk weten, het totaal aan capaciteiten van de mens naast het rationele.

Het CLI is een ervaringsschool: je leert niet uit boeken, maar doet in de lessen zelf ervaring op met energie en intuïtie. Het ontwikkelen van je intuïtie geeft inzicht in jouw functioneren en jouw leven op aarde. Het opent de deur naar eigen plezier en naar op een simpele manier in verbinding zijn met jezelf en anderen.

Intuïtie bewust toepassen

Wij stellen ons ten doel je te ondersteunen bij het ontwikkelen van je intuïtie. Met je intuïtie kun je leren, weten, ontdekken, genieten en waarderen wie je in wezen bent en wat je creëert. Je kunt leren over je wezenlijke verbinding met jezelf, met anderen, de wereld, het ‘universum’ en hoe je die verbindingen steeds kunt bijstellen. Je kunt leren hoe energie werkt.

Leren door ervaring

Bij het CLI leer je niet uit boeken, maar doe je in de lessen zelf ervaring op met energie en intuïtie. Je maakt ruimte voor je eigen weten en je groei. In die zin passen we in de tradities van energiescholen die al duizenden jaren bestaan. Het basisconcept waar we van uitgaan, is dat iedereen een wezen is in een lichaam, dat door middel van (levens)ervaring leert. In het lichaam kun je die ervaringen als wezen in de wereld opdoen. In onze lessen werken we daarom met ervaringsoefeningen. Humor en plezier zijn daarbij belangrijk. Zo kun je makkelijker onderzoeken, leren, groeien en ontdekken.

Voor iedereen

Onze opleidingen zijn voor iedereen. Je stapt bij ons binnen en haalt in jezelf naar voren wat je naar voren wilt halen.

Geschiedenis

Het CLI is in 1980 opgericht door Janneke Schriek en Martin McCuskey die hun opleiding hebben gevolgd in Californië in de jaren ’70. Zij hebben intuïtieve ontwikkeling in Nederland geïntroduceerd en verder ontwikkeld. Het CLI blijft in groei en ontwikkeling. Momenteel wordt de directie gevormd door Hettie Jansen.

Studenten & Locaties

Jaarlijks verzorgen ruim 15 leraren opleidingen aan ruim 700 studenten in Utrecht. Sinds 2002 bieden we ook opleidingen aan op Ibiza, voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.

De Leraren

Het CLI werkt met enthousiaste en professionele freelance leraren, staf en directie. We bestaan sinds 1980 en ontwikkelen continu onze kennis over energie en hoe we dit kunnen overdragen.
Op dit moment bestaat het team uit Hettie Jansen (directeur), Breg Onland, Hemmo Abels, Rowan McCuskey, Pippin Schriek, Evelien Pullens, Hanneke Croonen, Hugo Mulders, Abeke Schreur, Ingrid Jansen, Irene Smits, Janneke Schriek, Liesbeth Jasperse, Sanne van Rijn, Merel Corbeij en Martin McCuskey.

Kort Beroepsonderwijs: Het CLI is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en daarmee zijn alle aangeboden activiteiten vrijgesteld van btw.

Ervaring delen: Wil je je ervaringen binnen het CLI met ons delen? Stuur een e-mail naar kantoor.

Vertrouwenspersoon: Een klacht of melding van misstand / ongewenste omgangsvorm / integriteitsschending die je niet rechtstreeks wilt of kunt melden bij het CLI, kun je melden bij onze vertrouwenspersoon Adriane Elffers.

Privacy:
 / Persoonsgegevens die we verwerken – Bij inschrijving voor een module of opleiding vragen we een aantal persoonsgegevens. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en of je boven de 20 jaar bent. Verder verwerken we deelname aan opleidingen en workshops, je betaalgegevens, je foto als je de reading-opleiding gaat doen. De persoonsgegevens worden verwerkt in Perfect View, onze studentenadministratie, in een beveiligde omgeving. Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor medewerkers van het secretariaat, leraren en directie. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens hebben opgevraagd tot een maximum van 15 jaar. / Doel van gegevensverwerking – We gebruiken jouw gegevens uitsluitend om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het maken van studentenlijst van een module of opleiding voor de leraar, het afhandelen van jouw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief op jouw verzoek, om contact met je op te nemen, om je te informeren over de nieuwe agenda, om een certificaat te maken bij het afronden van een opleiding en voor advies in verband met studievervolg. / Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen – Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. / Delen van persoonsgegevens met derden – We verstrekken jouw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. / Website en cookies – Het CLI gebruikt geen cookies op de website en maakt geen gebruik van cookies van derden. / Hoe we persoonsgegevens beveiligen – We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

CLI Agenda

Vol nieuwe avonturen en groeikansen!
Bekijk het aanbod en schrijf je in

Agenda