inschrijven

Hallo! Wil je je inschrijven? Vul dan het webformulier volledig in en druk op “verstuur”. Het is nodig dat je voor iedere activiteit een apart formulier gebruikt. Het CLI zal je gegevens uiteraard niet aan derden doorgeven.

inschrijfformulier

Ik wil mij inschrijven voor

Opleiding / workshop/ reis

Lesdag, begin datum, tijd

Studentenkorting? (zie voorwaarden) NeeJa


Mijn gegevens

Voor- en achternaam

Ik ben een ManVrouw

Straat + nummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Opmerking of vraag

Factuur op andere naam of adres ontvangen? NeeJa
(indien ja vermeld factuuradres bij "Opmerking of vraag")

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? JaNee

Ik ga akkoord met de inschrijvings-en betalingsvoorwaarden Ja

voorwaarden

inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Inschrijven kan via de website (www.cli.nl) en door een inschrijfformulier bij het CLI in te leveren. Bij inschrijving teken je voor deelname aan de gehele opleidingsmodule of workshop. Schrijf je liefst uiterlijk 14 dagen voor het begin in. Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen.
Binnen die termijn kan de inschrijving herroepen worden zonder opgave van redenen en zonder
administratiekosten of boete. Annuleer je na aanvang van de opleidingsmodule of workshop, dan
ontvang je een factuur voor de verschuldigde kosten aan het CLI. In overleg kan het mogelijk zijn dat deze voorwaarde komt te vervallen.

De volgorde van inschrijving is bepalend voor plaatsing. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een opleidingsmodule of workshop niet door, dit wordt enige dagen voor aanvang gemeld aan degenen die zich hebben ingeschreven.
Als je door wilt naar een volgende module uit de opleidingslijn mag je maximaal 2 lessen hebben gemist. Meestal is het mogelijk een gemiste les in te halen.
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail of -brief.

Het tarief voor opleidingen en workshops wordt berekend op basis van € 38 per les van 2,5 uur. Daar waar afwijkende lestijden worden gehanteerd staat dit in de agenda vermeld. Je betaalt altijd voor de hele module of workshop, ook als je een les hebt gemist.
Je ontvangt een factuur van het CLI als de lessen zijn gestart. In overleg is gespreide betaling mogelijk.

geheimhouding
Alle informatie met betrekking tot studenten wordt vertrouwelijk behandeld.

klachten
Een klacht of melding van misstand/ongewenste omgangsvorm/integriteitsschending die je niet rechtstreeks wilt of kunt melden bij het CLI, kun je melden bij onze vertrouwenspersoon Adriane Elffers. Op de klacht of melding wordt binnen 2 weken gereageerd. Afhandeling zal plaatsvinden binnen 4 weken. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen word je hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld. Het oordeel van Adriane Elffers is bindend; eventuele consequenties worden door het CLI snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.


nieuwe studenten | agenda | inschrijven | reading & healing| contact | adres & route