Skip to main content

Inschrijven

Inschrijven

Hallo! Wil je je inschrijven? Vul onderstaand formulier volledig in en druk op ‘verzenden’. Voor elke opleiding of workshop vul je een apart formulier in. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Het CLI zal je gegevens niet aan derden doorgeven.  Ik geef me op voor:

  Studentenkorting? (zie voorwaarden)
  neeja


  Mijn gegevens:

  Is je leeftijd 20 jaar of ouder?
  janee

  Factuur op andere naam of adres ontvangen?
  (indien ja vermeld factuuradres bij "Vraag of opmerking")
  neeja

  Wil je de nieuwsbrief ontvangen?
  janee

  Ik ga akkoord met de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

  Inschrijvings- & betalingsvoorwaarden

  Inschrijven kan via de website (www.cli.nl) en door een inschrijfformulier bij het CLI in te leveren. Bij inschrijving teken je voor deelname aan de gehele opleidingsmodule of workshop. Schrijf je liefst uiterlijk 14 dagen voor het begin in. Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. Binnen die termijn kan de inschrijving herroepen worden zonder opgave van redenen en zonder administratiekosten of boete. Annuleer je na aanvang van de opleidingsmodule of workshop, dan ontvang je een factuur voor de verschuldigde kosten aan het CLI. In overleg kan het mogelijk zijn dat deze voorwaarde komt te vervallen.

  De volgorde van inschrijving is bepalend voor plaatsing. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een opleidingsmodule of workshop niet door, dit wordt enige dagen voor aanvang gemeld aan degenen die zich hebben ingeschreven.
  Als je door wilt naar een volgende module uit de opleidingslijn mag je maximaal 2 lessen hebben gemist. Meestal is het mogelijk een gemiste les in te halen. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsbericht.

  Na afloop van de opleiding wordt aan student gevraagd een evaluatie-formulier in te vullen.
  Het tarief voor opleidingen en workshops wordt berekend op basis van € 42,25 per les van 2,5 uur. Voor studenten tot 26 jaar met een collegekaart € 29,58. Daar waar afwijkende lestijden worden gehanteerd staat dit in de agenda vermeld. Je betaalt altijd voor de hele module of workshop, ook als je een les hebt gemist.
  Je ontvangt een factuur van het CLI als de lessen zijn gestart. In overleg is gespreide betaling mogelijk.

  Het copyright en het eigendomsrecht van het lesmateriaal ligt bij het CLI.

  Geheimhouding
  Alle informatie met betrekking tot studenten wordt vertrouwelijk behandeld.

  Klachten
  Een klacht of melding van misstand/ongewenste omgangsvorm/integriteitsschending die je niet rechtstreeks wilt of kunt melden bij het CLI, kun je melden bij onze vertrouwenspersoon Adriane Elffers: aelffers@hotmail.com. Op de klacht of melding wordt binnen 2 weken gereageerd. Afhandeling zal plaatsvinden binnen 4 weken. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen word je hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld. Het oordeel van Adriane Elffers is bindend; eventuele consequenties worden door het CLI snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

  Neem voor vragen, opmerkingen of meer informatie contact op met het kantoor.