Skip to main content

Geboorte-Leven-Dood-studie

Geboorte jaar 
Nieuwe groep start januari 2025

Leven-Dood jaar
Volop bezig

Les: wekelijks op dinsdagavond
Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met kantoor.

Geboorte-Leven-Dood-studie
Na de Graduate-opleiding en bij voorkeur de Mannen- of Vrouwen-studie kun je de Geboorte-Leven-Dood-studie volgen.

In deze studie kijk je vanuit het leven in een lichaam naar het proces van geboren worden, leven en sterven. Deze invalshoek geeft je een kans meer inzicht te krijgen in de essentie van het leven zodat jouw leven en je levendigheid meer kleur krijgt. Ook train je je reading- en healingvaardigheden rond deze thema’s.

Bij het Geboorte-deel van de studie onderzoek je het geboren worden als wezen in een lichaam op aarde. Je kijkt naar jouw wezensdoelen, naar de continuïteit van steeds geboren worden en nieuw leven creëren. De lessen geven je de gelegenheid om meer ruimte te maken voor jouw creërende energie.

In de Leven-Dood-studie kijk je vanuit het leven in een lichaam naar het proces van afscheid nemen en sterven. De ideeën die je daarover hebt spelen bewust of onbewust een rol in de manier waarop je leeft. De lessen geven je de gelegenheid om meer eigendom te nemen over je leven en vrede te sluiten met hoe het leven is.

De Geboorte-Leven-Dood-studie bestaat uit twee delen: Geboorte-studie (drie periodes) en Leven-Dood-studie (drie periodes). De eerste 3 maanden is er les op dinsdagavond van 19.00-21.30 uur. Daarna zal er één dinsdagavond in de maand reading-avond zijn, overige dinsdagen zijn lesavonden.

Aan het eind van de Geboorte-Leven-Dood-studie ontvang je een certificaat.

Delen:

Datum

01 jan 2020 - 01 jan 2025
Nu bezig...

Tijd

15:00 - 01:00